Franciszek Czarniecki

Nekrolog Franciszek Czarniecki

Franciszek Czarniecki

Data śmierci: 29.06.2022
Wiek: 77
Wystawienie w dniach: 30.06.2022 r. w godz 18.00-20.00 01.07.2022 r. od godz 08.00 w kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 01.07.2022 r. o godz. 10.00 w kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: Cmentarz parafii Wszystkich Św. dawny Rocha