Eugeniusz Prymaka

Nekrolog Eugeniusz Prymaka

Eugeniusz Prymaka

Data śmierci: 22.04.2022
Wiek: 76
Wystawienie od 25.04.2022 r. od godz. 17.00 w kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele św. M.M. Kolbego.
Msza święta: 26.04.2022 r. o godz. 11.00 w dolnym kościele św. M. M. Kolbego,
Miejsce pochówku: Cmentarz Farny ( bramka od ul. Kazimierza Wielkiego)