Danuta Antonina Czepiel

Nekrolog Danuta Antonina Czepiel

Danuta Antonina Czepiel

Data śmierci: 27.06.2022
Wiek: 81
Wystawienie od dnia 30/06/2022 od godz. 11.00 w Górnej kaplicy pogrzebowej przy kościele św. Rocha
Msza święta: dnia 30/06/2022 o godz. 14.00 w kościele pw. Wszystkich świętych ul. Antoniuk Fabryczny 45
Miejsce pochówku: Cmentarz parafii pw. Wszystkich świętych ul. Antoniuk Fabryczny 45