Czesława Szewko

Nekrolog Czesława Szewko

Czesława Szewko

Data śmierci: 27.04.2020
Wiek: 67
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha dn. 28.04.2020 od godz. 15.00
Msza święta: Kościół św. Rocha dn. 29.04.2020 o godz. 11.30
Miejsce pochówku: Cmentarz Miejski w Białymstoku ul. Wysockiego