Bronisław Kozłowski

Nekrolog Bronisław Kozłowski

Bronisław Kozłowski

Data śmierci: 17.03.2022
Wiek: 88
Wystawienie Dom Pogrzebowy przy kościele św. Rocha dn. 20.03.2022 o godz.17.00
Msza święta: w kosciele św. Rocha dn. 21.03.2022 o godz. 13.00
Miejsce pochówku: cm. Miejski ul. Wysockiego