Bazyl Dudenko

Nekrolog Bazyl Dudenko

Bazyl Dudenko

Data śmierci: 03.01.2021
Msza święta: 06/01/2021 godz. 08,30 Cerkiew w Mostowlanach
Miejsce pochówku: cmentarz prawosławny w Mostowlanach